JAVNA RASPRAVA

Skupština Županije Posavske  je na svojoj XII. sjednici Skupštine, održanoj 05.03.2013.godine,  razmatrala Nacrt zakona o javno-privatnom  partnerstvu  te usvojila  Zaključak da se o istom obavi Javna rasprava.

U svezi s tim Skupština Županije Posavske, organizira i  poziva zainteresiranu i stručnu javnost na

JAVNU RASPRAVU o Nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu

datum i vrijeme: 26.03. 2013. godine (utorak) u 14,00 sati

               mjesto: dvorana Skupštine Županije Posavske

adresa: Domaljevac,  sv. Ane 49

Tekst Nacrta zakona  može se  preuzeti sa web stranice Skupštine Županije Posavske www.skupstinazp.ba,  kao i obrazac za sudjelovanje u Javnoj raspravi.

Sve sugestije i primjedbe dostaviti na  e-maill adresu :    strucna.sluzba@skupstinazp.ba

Ili na adresu: Skupština Županije Posavske, sv.Ane 49, 76233 Domaljevac

 Molimo Vašu nazočnost a potvrdu dolaska prijaviti na telefon 791-870.

SKUPŠTINA ŽUPANIJE POSAVSKE