Konferencija Revizija učinka „Aktivnosti nadležnih institucija u FBiH na smanjenju zagađenosti zraka“

Domaljevac, 18.2.2021. godine – Blaž Župarić – predsjednik Skupštine Županije Posavske putem online video platforme ZOOM nazočio je konferenciji: Revizija učinka „Aktivnosti nadležnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine na smanjenju zagađenosti zraka“ koju su organizirali Centri civilnih inicijativa (CCI) uz podršku Švedske.

Konferenciji su nazočili i predstavnici Ureda za reviziju institucija u FBiH, Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju Parlamenta FBiH, predstavnici federalnog i županijskih ministarstava nadležnih za okoliš, predstavnici Federalnog hidrometeorološkog zavoda, predstavnici federalne i županijskih uprava za inspekcijske poslove i mediji.

Cilj konferencije bio je okupiti predstavnike relevantnih institucija koje mogu daljim postupanjem po revizorskim preporukama unaprijediti stanje unutar oblasti smanjenja zagađenosti zraka, te dodatno ukazati na važnost revizija učinka te njihovog doprinosa boljem funkcioniranju javnog sektora.

Stručna služba