KONSTITUIRANA SKUPŠTINA ŽUPANIJE POSAVSKE

DOMALJEVAC, 21.11.2014. godine – započeta je konstituirajuća sjednica Skupštine Županije Posavske. Predstavnik Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Veljko Petrović zastupnicima je uručio Uvjerenja o osvojenim mandatima.

Skupština Županije Posavske broji 21 zastupnika koji dolaze iz sedam stranaka. Od 21 zastupnika pet je žena.
HDZ BiH i HDZ1990 imaju po 7 sedam mandata, SDA 3, te po jednog zastupnika imaju HSP BiH, PS, SDP i SBB.

Novoimenovani zastupnici Skupštine Županije Posavske:
HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE  – Đuro Delić, Nada Ćulap, Joso Marković, Ružica Vukić, Anka Leovac, Ilija Ilić, Željko Ćošković,
HDZ 1990 – Željko Josić, Joso Oršolić, Marija Oršolić, Pero Radić, Ilija Bernatović, Kristina Vincetić, Drago Zečević,
SDA – Anes Osmanović, Tahir Redžepović, Derviš Šaćirović,
Posavska stranka – Tomo Jurkić
HSP BiH – DSI – Ivo Bilušić
SBB Fahrudin Radončić – Senad Ahmetović
SDP – Mirsad Ahmetović

Sjednicom je predsjedavao Anes Osmanović – zamjenik predsjednika Skupštine iz saziva 2010-2014.

skup 1 skup 2
Nakon davanja svečane prisege zastupnika Skupštine Županije Posavske, sa 11 glasova “za”, prihvaćen je prijedlog predsjedavajućeg da se zasjedanje prekine.