OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE – ORAŠJE, 07.03.2013.

DOMALJEVAC – Skupština Županije Posavske pokrenula je aktivnosti na izradi Kodeksa ponašanja izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija u Skupštini Županije Posavske.

Nacrt Kodeksa utvrđen je na XI. sjednici Skupštine Županije Posavske održanoj dana 31.01.2013. godine, uz Zaključak da se o istom obavi Javna rasprava.

U svezi s tim Skupština Županije Posavske, organizira Javne  rasprave o ovom Kodeksu.

Javna rasprava za općinu Domaljevac-Šamac obavljena je 28.02.2013. godine a sukladno Zaključku Kolegija Skupštine predviđene su i Javne rasprave za općinu Orašje i općinu Odžak.

Slijedom toga Pozivamo sve zainteresirane da učestvuju u Javnoj raspravi za područje općine Orašje koja je zakazana za četvrtak 07.03. 2013. godine u Kino dvoranai u Orašju u 12 sati.

Tekst Nacrta Kodeksa  može se  preuzeti sa web stranice Skupštine Županije Posavske www.skupstinazp.ba

Link za preuzimanje Nacrta Kodeksa  i obrasca za sudjelovanje u  javnoj raspravi :
Preuzmite ovdje! 

Sve sugestije i primjedbe mozete poslati na  e-maill adresu strucna.sluzba@skupstinazp.ba