ODRŽANA XII. SJEDNICA KOLEGIJA SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

DOMALJEVAC – 2. 4. 2020. godine u Skupštini Županije Posavske održana je XII. sjednica Kolegija Skupštine. Kolegij je održan na temu stanja povodom COVID-A 19 te rada Skupštine Županije Posavske i njenih Tijela u narednom razdoblju.

Sjednici su pored članova Kolegija Skupštine nazočili i Đuro Topić – predsjednik Vlade Županije Posavske i zapovjednik Županijskog stožera civilne zaštite te Damir Živković – ministar i predsjednik Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Razmatrajući Informaciju o stanju povodom COVID –a 19 Ministar Živković informirao je nazočne da je 4.2.2020. godine formiran Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike i da se sastaje tri puta tjedno, a po potrebi i češće, o broju zaraženih kao i o broju testiranih u Županiji Posavskoj, o čemu se svakodnevno izvještava iz Vlade Županije Posavske, te o pripremama djelatnika u zdravstvu i određivanju i pripremama prostora za izolatorije. Što se tiče rješenja koja su izdata za samooizolaciju izdato je 476 rješenja o samoizolaciji na području Županije Posavske, a sa današnjim danom u izolaciji je 170 osoba ostali su izašli iz kućne  samoizolacije.

Predsjednik Vlade Đuro Topić informirao je Kolegij o zapovjedima koje donosi Županijski stožer civilne zaštite kao i o pridržavanju od strane pučanstva Županije Posavske. Zapovjedi su uglavnom usklađene s zapovjedima s razine Federacije BiH  a u pojedinim djelovima prilagođen našoj situaciji. Uz poštivanje svih vremenskih ograničenja data je mogućnost našim poljoprivrednicima koji voze traktore, a imaju više od 65 godina da se mogu u takvim situacijama kretati od kuće do svojih njiva.

Predsjednik Topić, također je informirao nazočne da je naš zdravstveni sustav spreman za dalji nastavak borbe s epidemijom kao i eventualnu eskalaciju, te o očekivanjima od federalne razine a vezano za konkretnu pomoć kad je u pitanju oprema za zdravstvene djelatnike, za zaštitu i oprema za liječenje pacijenata, pomoć gospodarsvenicima i našim poljoprivrednicima.

Što se tiče Graničnog prijelaza Orašje, Predsjednik Topić očekuje da se to riješi u što skorije vrijeme i da se na njemu uspostavi karantena, ili da se zatvori. U stalnoj komunikaciji s Federalnim stožerom civilne zaštite i s koordinacijskim tijelom BiH kad je ta problematika u pitanju. Od Graničnog prijelaza Orašje sada se stvorio jedan lijevak preko kojeg ulaze svi oni koji ne žele ići u posebne karantene i imati posebne tretmane na graničnim prijelazima u Šamcu, Brodu i Gradiški. Problem je privremeno riješen tako što naša policija prati sve te osobe u njihovim osobnim automobilima ili autobusima do granice Županije Posavske, i predaju ih dalje mjerodavnim policajcima, ali to nam angažira nepotrebno veliki broj policajaca koji bi se trebali istovremeno baviti s kontrolom provedbe ovih ostalih mjera koje su na snazi.

Po pitanju iznesenog od strane Predsjednika Vlade i Ministra zdravstva i socijalne politike, Blaž Župarić – predsjednik Skupštine Županije Posavske, smatra da je opći dojam da se naša Vlada i formirani stožeri dobro nose sa nastalim problemom, te da su donesene zapovijedi i mjere u suglasju sa višim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini i da su prilagođene području Županije Posavske. Predsjednik Župarić napominje da ovome svemu doprinosi i odgovornost pučanstva Županije Posavske koje se pridržava svih donesenih mjera po pitanju pandemije izazvane virusom COVID 19.

U raspravi su sudjelovali i nazočni članovi Kolegija, Mujo Puzić – zamjenik predsjednika Skupštine, Željko Ćošković – predsjednik Kluba zastupnika HDZ BiH i HSP-HNS i Mehmed Memišević – predsjednik Kluba zastupnika SDA i PS koji su također izrazili svoju potporu radu Vlade Županije Posavske u ovom razdoblju kao i formiranim stožerima, te naglasili potrebu da se što prije donesu mjere za gospodarstvo i poljoprivredu u Županiji Posavskoj.

Razmatrajući točku , Rad Skupštine Županije Posavske i njenih Tijela u narednom razdoblju, Predsjednik Župarić informirao je nazočne o materijalima koji su pripremljeni u Stručnoj službi Skupštine, o eventualnim mogućnostima održavanja sjednice Skupštine Županije Posavske po ukazanoj potrebi kao i o samom načinu rada u Stručnoj službi koji je usklađen s Zaključkom Vlade Županije Posavske.

U raspravi po ovom pitanju su sudjelovali Željko Ćošković, Đuro Topić, Mujo Puzić i Blaž Župarić te je zaključeno da  zbog stanja izazvanog pandemijom korona virusa COVID 19 i novonastalih uvjeta nije primjereno održavati sjednice Skupštine, izuzev ako se pokaže potreba za održavanjem skupštinskog zasjedanja, kako bi se omogućio nesmetan rad Vlade Županije Posavske, Kolegij Skupštine će odrediti mjesto, model i način održavanja sjednice.

Sjednice Kolegija Skupštine i drugih radnih tijela po potrebi se mogu održavati s ciljem upoznavanja i informiranosti zastupnika kao i šire javnosti.

Na kraju zasjedanja članovi Kolegija su izrazili svoju zahvalnost medicinskom osoblju, policijskim službenicima i inspektorima, kao i našem pučanstvu koje je pokazalo odgovornost u ovoj situaciji.

                                                                                  Stručna služba Skupštine