PREKINUTO 18. ZASJEDANJE SKUPŠTINE, NASTAVAK 20.11.2013. GODINE

DOMALJEVAC, 12. studenog 2013. godine Zastupnici su usvojili dnevni red s 12 točaka, među kojima su Prijedlog zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, Prijedlog zakona o inspekcijama Županije Posavske, Prijedlog zakona o šumama, te Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu. Skupština je oko 17.45 sati prekinula s radom. Dopredsjednik Skupštine i predsjedavajući zasjedanja Anes Osmanović najavio je nastavak za 20. studenoga. Zastupnici su svladali osam točaka dnevnog reda i to Zakon o državnim službenicima i namještenicima, te Zakon o inspekcijama Županije posavske, Zakon o šumama, Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu, Prijedlog odluke o izradi prečišćenog teksta Zakona o novčanim primanjima zastupnika i članova stalnih tijela u Skupštini Županije Posavske, Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine, Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine. Četiri su točke ostale za zasjedanje 20. studenog i to: Izvješće o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2012. Godinu, Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2013. godinu, Informacija o radu Turističke zajednice Županije Posavske za 2012. godinu i Informacija o programu rada Turističke zajednice Županije Posavske za 2013. godinu. Skupštinu su otvorila brojna zastupnička pitanja iskazana kroz postavke šest zastupnika. Pokrenuto je i par inicijativa. Jedina izmjena u dnevnom redu, o čemu se očitovao Kolegij skupštine bile su posljednje dvije točke koje govore o dokumentima Turističke zajednice, a to su izmjene naziva točaka, pa se umjesto izvješća skupštini podnosi informacija. U obrazloženju izmjene je kako skupština nije osnivač Turističke zajednice i može samo u formi informacije primiti na znanje sadržaj rada i program rada Turističke zajednice.

STATISTIKA:

1 TOČKA 4 AMANDMANA: 1 amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 6 (ponovljeno glasovanje: 8) glasova za; 2. Amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 3 glasa za; 3 amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 4 glasa za; 4 amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 5 glasova za.

GLASANJE: 11 za, 2 protiv i 4 suzdržanih

2 TOČKA 13+2 AMANDMANA: 1 amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 2 glasa za; 2 amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 7 glasova za; 3 amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 2 glasa za; 4 amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 3 glasa za; 5 amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 3 glasa za; 6 amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 2 glasa za; 7 amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 3 glasa za; 8 amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 2 glasa za; 9 amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 2 glasa za; 10 amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 2 glasa za; 11 amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 2 glasa za; 12 amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 2 glasa za; 13 amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 2 glasa za;

1 amandman prihvaćen od strane Vlade; 2 amandman prihvaćen od strane Vlade

GLASANJE: 11 za, 3 protiv i 3 sudržanih

3 TOČKA 1 AMANDMAN: 1 amandman djelomično prihvaćen od strane Vlade

GLASANJE: 15 za, 1 protiv i bez suzdržanih

4 TOČKA 2 AMANDMANA: 1 amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 5 glasova za; 2 amandman odbijen od strane Vlade, nije dobio potrebnu skupštinsku većinu 9 (pojedinačno izjašnjavanje: 8 za, 5 protiv i 4 suzdržanih) glasova za

GLASANJE: 13 za, 3 protiv i 1 suzdržanih

5 TOČKA:

GLASANJE: 12 (ponovljeno brojanje: 13) za, 2 protiv i 2 suzdržana

6 TOČKA

GLASANJE: 15 za, bez protiv i 1 suzdržan

7 TOČKA

GLASANJE: 13 za, 3 protiv i 1 suzdržan

8 TOČKA

GLASANJE: 13 za, 3 protiv i 1 suzdržan