PRIOPĆENJE ZA JAVNOST S III. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

DOMALJEVAC, 18.06.2015. godine – Održana je III. redovita sjednica Skupštine Županije Posavske. Zastupnici su usvojili Program rada Skupštine Županije Posavske za 2015. godinu u kome je predviđeno donošenje 19 mjera u okviru normativne djelatnosti kao i 34 mjere u okviru analitičko informativne djelatnosti. Prijedlog programa utvrđen je na zadnjoj sjednici Kolegija Skupštine, a na sjednici Skupštine Županije Posavske usvojen je bez dopuna s Zaključkom vezano za rokove razmatranja Informacija o stanju u poljoprivredi i gospodarstvu u Županiji Posavskoj. Pored ovog zastupnici su usvojili i izvještajna i programska dokumenta Vlade Županije Posavske za 2014.godinu i 2015.godinu, kao i Izvješće o izvršenju Proračuna i tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za prošlu godinu. Zastupnici su također primili k znanju Informaciju o radu Općinskog suda u Orašju za prošlu godinu. Dnevni red je dopunjen Zaključkom o pokretanju postupka za davanjem mišljenja kojim se traži da dopremijer Federacije BiH uputi zahtjev Ustavnom sudu FBiH za davanje mišljenja o primjeni presude Ustavnog suda Federacije BiH koja se odnosi na Kolektivni ugovor djelatnika Županijske bolnice. Dan ranije, 17.06.2015. godine, održane su konstituirajuće sjednice skupštinskih odbora, na kojima su pored konstituiranja članovi Odbora razmatrali materijale predviđene po točkama dnevnog reda III. sjednice Skupštine koji su uglavnom jednoglasno prihvaćeni.

Stručna služba Skupštine

Audio zapis sjednice: