PRIOPĆENJE ZA JAVNOST S XXII. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

DOMALJEVAC, 11.07.2018. godine – Skupština Županije Posavske na XXII. sjednici, održanoj 10.07.2018. godine razmatrala je i usvojila Zakon o oružju i streljivu, Odluku o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun, Odluku o imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun, Izvješće o radu i financijskom poslovanju Županijske bolnice za 2017. g. i Plan i program rada Županijske bolnice za 2018. g.

Zastupnici Skupštine primili su k znanju slijedeće Informacije:

  • Informacija o Izvješću o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2017. g.
  • Informacija o Programu rada Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2018. g.
  • Informacija o Izvješću o radu Zavoda za javno zdravstvo za 2017. g.
  • Informacija o Programu rada Zavoda za javno zdravstvo za 2018. g.
  • Informacija o Izvješću o radu Županijske uprave civilne zaštite za 2017. g.
  • Informacija o Programu rada Županijske uprave civilne zaštite za 2018. g.
  • Informacija o Izvješću o radu Županijske uprave za inspekcijske poslove  za 2017.g.
  • Informacija o Programu rada Županijske uprave za inspekcijske poslove  za 2018.g.
  • Informacija o Izvješću o radu Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2017. g.
  • Informacija o Programu rada Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2018. g.

Na ovom zasjedanju zastupnička pitanja i inicijative postavili su i pokrenuli: Tomo Jurkić, Anes Osmanović i Drago Zečević.

Dana 9.07.2018. godine svoje sjednice su održali skupštinski odbori – Odbor za gospodarsvo, financije i proračun  svoju XXI. Sjednicu, Odbor za društvene djelatnosti svoju XX sjednicu i Komisija za izbor i imenovanja svoju XIV. sjednicu. Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo svoju XXVI. sjednicu nije održao zbog nedostatka kvoruma.

Stručna služba Skupštine

Slijedi audio zapis: