PRIOPĆENJE ZA JAVNOST SA II. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

Domaljevac – 27.04.2015. godine održana je II. redovita sjednica Skupštine Županije Posavske.  Na samom početku sjednice Zastupnik Nikola Ilišević je verificirao dodjeljeni mandat tako da je Skupština Županije Posavske nakon prestanka mandata zastupnici Nadi Ćulap ponovo u punom sastavu od 21 zastupnika.

Zastupnici su na današnjoj sjednici razmatrali i usvojili Izvješće o radu Skupštine Županije Posavske za 2014. godinu kao i  Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju lovišta na području Županije Posavske, te Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za plaće dužnosnika koje bira, imenuje, odobrava imenovanje ili daje suglasnost na imenovanje Skupština Županije Posavske.

Na sjednici, pod točkom „Izbori i imenovanja“, zastupnici su usvojili set Odluka koje se odnose na radna tijela Skupštine i to:

– Odluku o potvrđivanju izbora predsjednika Komisije za izbor i imenovanja
– Odluku o potvrđivanju izbora zamjenika predsjednika Komisije za izbor i imenovanja
– Odluku o potvrđivanju izbora predsjednika Mandatno-imunitetne komisije
– Odluku o potvrđivanju izbora zamjenika predsjednika Mandatno-imunitetne komisije
– Odluku o izboru i imenovanju članova Odbora za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo
– Odluku o izboru i imenovanju članova Odbora za gospodarstvo, financije i proračun
– Odluku o izboru i imenovanju članova Odbora za društvene djelatnosti.

Na današnjem zasjedanju zastupnici su raspravljali i primili k znanju i dvije Informacije – Informacija o radu Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona-Orašje za 2014.godinu i Informacija o radu Kantonalnog suda u Odžaku za 2014. godinu.

Pred početak sjednice Skupštine održana je VII. sjednica Kolegija Skupštine Županije Posavske, kao i I. konstituirajuća Mandatno-imunitetne komisije. Komisija za izbor i imenovanja je svoju IV. sjednicu započela prije održavanja sjednice a zasjedala je još dva puta u stankama sjednice Skupštine Županije Posavske. Također je održana i V. sjednica Kluba Bošnjaka u Skupštini Županije Posavske.

Usvojeno Izvješće o radu Skupštine za 2014. godinu možete preuzeti na web stranici Skupštine.

Slijedi audio zapis: