ZAKAZANA XXI. SJEDNICA SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

DOMALJEVAC – 14.05.2018. godine u Skupštini Županije Posavske održana je XXVIII. sjednica Kolegija Skupštine. Na sjednici je utvrđen datum i vrijeme održavanja kao i Prijedlog dnevnog reda XXI. sjednice Skupštine Županije Posavske.

Sjednica Skupštine će biti održana 22. svibnja 2018. godine (utorak) u 9,00 sati u dvorani za sjednice Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu, a sjednice radnih tijela održat će se u ponedjeljak 21. svibnja 2018. godine.

Kolegij Skupštine utvrdio je slijedeći Prijedlog dnevnog reda za XXI. sjednicu Skupštine Županije Posavske:

  1. Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2017. godinu
  2. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu
  3. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu
  4. Izvješće o radu Neovisnog odbora za izbor i reviziju za 2017. godinu
  5. Informacija o Financijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2018. godinu
  6. Zaključak o Mišljenju na Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosati nezaposlenih osoba
  7. Zaključak o Mišljenju na Nacrt Strategije zapošljavanja Federacije BiH (2018-2021)

                                                                                  Stručna služba Skupštine