Mandatno-imunitetna komisija

U Mandatno-imunitetnu komisiju Skupštine Županije Posavske, biraju se:

  1. Ivo Bilušić
  2. Mario Ćošković
  3. Damir Hamidović