Javne nabavke

Izmjene i dopune Plana javnih nabava za 2022. godinu
Izmjene i dopune možete skinuti na sljedećem linku.

 

Izmjene i dopune Plana javnih nabava za 2022. godinu
Izmjene i dopune možete skinuti na sljedećem linku.

 

Plan javnih nabava za 2022. godinu Županijske bolnice Orašje
Plan možete skinuti na sljedećem linku.

 

Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupku nabave bez objave obavijesti o nabavi – Nabava reagensa i potrošnog materijala za koagulaciju – Start 4 System

Poziv možete skinuti na sljedećem linku.