Pitajte zastupnike

Sva pitanja koja želite uputiti zastupnicima Skupštine Županije Posavske možete postavljati putem elektroničke pošte, listu mailova zastupnika možete pronaći u tablici pored imena svakog zastupnika.

Ime zastupnika

E-mail zastupnika

 Blaž Župarić  blaz.zuparic@tel.net.ba
 Barbara Ćošković  barbara.coskovic@gmail.com
 Željko Ćošković  zeljko.coskovic@gmail.com
 Ilija Ilić  ilijailic68@gmail.com
 Tanja Dominković  tanja.dominković@gmail.com
 Joso Marković  joso.markovic.cuna@gmail.com
 Anita Mikić  anitamikic7@gmail.com
 Nataša Oršolić  natasa.orsolic@gmail.com
 Ilija Benković  ilijabenkovicdm71@gmail.com
 Marijan Kopić  marijankopic75@gmail.com
 Elvis Živković  elvis.zivkovic1@tel.net.ba
 Mario Ćošković  mario_coskovic@hotmail.com
 Dragan Guberac  dragan.guberac@gmail.com
 Mario Jurkić  jurkic.mario@gmail.com
 Joso Oršolić  emlinka@gmail.com
 Drago Zečević  drago.zecevic1@gmail.com
 Anes Osmanović  anes_osmanovic@hotmail.com
 Mehmed Memišević  mehmed.memisevic1985@gmail.com
 Mujo Puzić  –
 Senad Ahmetović  senad@ahmetovic.at
 Damir Hamidović  damirhamidovic01@gmail.com