Pitajte zastupnike

Sva pitanja koja želite uputiti zastupnicima Skupštine Županije Posavske možete postavljati putem elektroničke pošte, listu mailova zastupnika možete pronaći u tablici pored imena svakog zastupnika.

Ime zastupnika

E-mail zastupnika

 Blaž Župarić  blaz.zuparic@tel.net.ba
 Svetlana Kamenjaš  svetlana.kamenjas@tel.net.ba
 Mujo Puzić  mujopuzic@outlook.com
 Barbara Ćošković  barbara.coskovic@gmail.com
 Nataša Oršolić  natasa.orsolic@gmail.com
 Janja Iličević  jilicevic@gmail.com
 Ružica Živković  ruzicazivkovic84@gmail.com
 Dragica Krištić  dragicakristic2@gmail.com
 Ilija Ilić  ilijailic68@gmail.com
 Miljenko Lušić  miljenko.lusic@hotmail.com
 Ivan Marković  markovicivan1983@gmail.com
 Ilija Benković  ilijabenkovicdm71@gmail.com
 Dragan Guberac  dragan.guberac@gmail.com
 Joso Oršolić  orsolicjoso4@gmail.com
 Franjo Blažanović  franjo.blazanovic@gmail.com
 Drago Zečević  drago.zecevic1@gmail.com
 Anes Osmanović  anes_osmanovic@hotmail.com
 Mehmed Memišević  mehmed.memisevic85@gmail.com
 Kenan Delić  kenandelic82@gmail.com
 Damir Hamidović  damirhamidovic01@gmail.com
 Emir Beširević  emirbilans@gmail.com