Amandman 23. studeni 1996. godine

Na temelju članka 75. stavka 3. Ustava Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske” broj 1/96), Skupština Županije Posavske, na sjednici održanoj 23. studenog 1996. godine, usvojila je

AMANDMAN
na Ustav Županije Posavske

Članak 1.

U Ustavu Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske” broj 1/96), članak 59. mijenja se i glasi:

“Općinsko vijeće sastoji se od 15 do 30 članova, a točan broj utvrđuje se Statutom općine”.

Članak 2.

                Ovaj Amandman stupa na snagu nakon objavljivanja u “Narodnim novinama Županije Posavske”.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
SKUPŠTINA
Broj: 01-I-12/96
Orašje, 23. studenog 1996. godine

PREDSJEDNIK
Mato Madžarević v.r.

Za download kliknite ovdje.