PRIOPĆENJE ZA JAVNOST S VI. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

DOMALJEVAC – Uz predsjedanje Blaža Župarića, dana 7. 6. 2023. godine, održana je VI. redovita sjednica Skupštine Županije Posavske.

Zastupnici su razmatrali i usvojili: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu, Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva Odžak za 2022. godinu, Izvješće o radu i financijskom poslovanju Županijske bolnice za 2022. godinu, Program rada Županijske bolnice za 2023. godinu, Izvješće o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2022. godinu, Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2023. godinu, Izvješće o radu Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2022. godinu, Program rada Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2023. godinu i Zaključak o Mišljenju na Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore osoba sa invaliditetom.

Zastupnici su također primili k znanju Informaciju o Izvješću o radu Agencije za privatizaciju u Županiji Posavskoj za 2022. godinu.

Na ovom zasjedanju zastupnička pitanja i inicijative postavili su i pokrenuli zastupnici Blaž Župarić, Emir Beširević, Drago Zečević, Mehmed Memišević i Dragan Guberac.

Stručna služba Skupštine

Slijedi audio zapis:

Keep Reading

Sljedeće