MISIJA OESS-a U BiH ORGANIZIRALA RADIONICU NA TEMU RODNA RAVNOPRAVNOST

U organizaciji misije OESS-a BiH regionalnog ureda Tuzla dana 12. travnja 2023. godine održana je radionica na temu rodna ravnopravnost. Na radionici su sudjelovali predstavnici OESS-a Milana Memić, službenica za pitanja sudjelovanja građana OESS-a regionalnog ureda Tuzla i Amra Hamidović, pravna savjetnica OESS-a regionalnog ureda Tuzla, predsjednik Skupštine Županije Posavske Blaž Župarić, dopredsjednica Skupštine Županije Posavske Svetlana Kamenjaš, skupštinski odbor za društvene djelatnosti, ravnopravnosti spolova i borbu protiv korupcije, predstavnici odbora za ravnopravnost spolova općinskih vijeća općina Odžak i Domaljevac-Šamac i djelatnici stručne službe Skupštine Županije Posavske.

Na radionici je prezentiran aktualni zakonski i institucionalni okvir, uloge odbora za rodnu ravnopravnost i zaštitu od rodno zasnovanog nasilja, uvođenje rodne ravnopravnosti u sve tokove, rodno odgovoran proračun, rodno osjetljiv jezik, planiranje, donošenje akcionih planova i dr.

Sudionici okruglog stola su složni u konstataciji da Županija Posavska posjeduje ljudske i institucionalne kapacitete potrebne za jačanje primjene standarda rodne ravnopravnosti i za ispunjenje svih zahtjeva definiranih domaćim zakonima i međunarodnim konvencijama.

Županija Posavska će ustrajati na provedbi svih propisa koji definiraju područje rodne ravnopravnosti.

Stručna služba

Keep Reading

Sljedeće