PREDSJEDNIK SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE ODRŽAO SASTANAK S PREDSTAVNIKOM EUFOR-a LOT BRČKO

Predsjednik Skupštine Županije Posavske Blaž Župarić je danas (26.1.2024.) u zgradi Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu održao sastanak s predstavnikom EUFOR LOT Brčko na temu sigurnosna situacija u Županiji Posavskoj.

Predstavnik EUFOR-a za LOT Brčko natporučnik Markus je upoznao predsjednika Župarića s misijom EUFOR-a u BiH konkretno LOT Brčko s posebnim naglaskom na praćenje sigurnosne situacije u Županiji Posavskoj.

Predsjednik Skupštine Županije Posavske Blaž Župarić je također upoznao predstavnika EUFOR-a s općom političkom i sigurnosnom situacijom u Županiji Posavskoj.

Razgovaralo se o općem stanju sigurnosti, migrantima, sigurnosnom stanju u okruženju, suradnji EUFOR-a sa građanima, policijskim agencijama i institucijama.

Zaključeno je da je sigurnosna situacija u Županiji Posavskoj i okruženju pod nadzorom, te da suradnju s EUFOR-om treba nastaviti na svim razinama, a sve u interesu mira i opće sigurnosti žitelja Županije Posavske.

Stručna služba Skupštine Županije Posavske

Keep Reading

Sljedeće