PRIOPĆENJE ZA JAVNOST S XII. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

DOMALJEVAC – Uz predsjedanje Blaža Župarića, dana 21. 3. 2024. godine, održana je XII. redovita sjednica Skupštine Županije Posavske.

Zastupnici su razmatrali i usvojili: Odluku o usvajanju Prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2019. – 2039.godine, Odluku o razrješenju člana Odbora za društvene djelatnosti, jednakopravnost spolova i borbu protiv korupcije, Izvješće o radu Neovisnog odbora za izbor i reviziju za 2023. godinu kao i Nacrt zakona o pečatu Županije Posavske, Nacrt zakona o proglašenju zaštićenog krajobraza – kopneni krajobraz „Tišina“ i Nacrt zakona o proglašenju zaštićenog krajobraza – kopneni krajobraz „Starača“ kao dobru osnovu za izradu prijedloga zakona. Zastupnici su primili k znanju Informaciju o radu Županijskog/Kantonalnog suda u Odžaku za 2023. godinu i Informaciju o radu Kantonalnog tužiteljstva za 2023. godinu.

Na ovom zasjedanju zastupnička pitanja i inicijative postavili su i pokrenuli zastupnici  Drago Zečević i Mehmed Memišević.

Dana 20. 3. 2024. godine svoje IX. sjednice su održali Skupštinski odbori – Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, ekonomsku politiku i proračun i Odbor za društvene djelatnosti, jednakopravnost spolova i borbu protiv korupcije.

                                                                                           Stručna služba Skupštine

Slijedi audio zapis:

Keep Reading

Sljedeće