PROGLAŠENA PRVA ZAŠTIĆENA PODRUČJA OD PRIRODNE VRIJEDNOSTI U ŽUPANIJI POSAVSKOJ

Skupština Županije Posavske danas je usvojila dva zakona, Zakon o proglašenju zaštićenog krajobraza – kopneni krajobraz „Starača“ i Zakon o proglašenju zaštićenog krajobraza – kopneni krajobraz „Tišina“, kojim se proglašavaju zaštićenim dva lokaliteta od iznimne važnosti s gledišta biološke raznolikosti. Zaštićeni krajobraz „Starača“ je na području općine Odžak u površini od 424,4 ha, a na području općine Domaljevac – Šamac se nalazi zaštićeni krajobraz „Tišina“ u površini od 471.91 ha.

Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske poslije višemjesečne pripreme  znanstvenih i stručnih podloga, prijedloga zakona i provedenih javnih rasprava ponudilo je prijedloge zakona koji su usvojeni na današnjoj sjednici Skupštine. Ovim činom obuhvat uz rijeku Savu je dobio prve površine koje su zaštićene u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode FBiH.

Zaštićeni krajobrazi Starača i Tišina koji predstavljaju prirodni raritet i prve ekosustave u koje je uključena rijeka Sava postali su 13. i 14. zaštićeno područje u Federaciji BiH. Nakon donošenja ovih zakona potrebno je u roku od godine dana donijeti planove upravljanja kojim bi se definirao opseg zaštite te propisali svi uvjeti korištenja prostora.

-Zaštitom ovih dijelova prirode koji su izloženi velikom antropogenom utjecaju i čija je biološka raznolikost temeljno ugrožena, omogućit ćemo razumno upravljanje i korištenje resursa rijeka Save i Bosne. Cilj nam je povratak gospodarskih i rekreativnih aktivnosti te stavljanje u funkciju održivog korištenja prostora. Sportski lov i ribolov, izrada biciklističkih i poučnih staza, promatranje ptica te izgradnja modernih smještajnih kapaciteta dovest će do razvoja turističke destinacije kroz apliciranje projekata kako na državnoj, tako i na razini EU. Nakon višemjesečnog postupka proglašenja ovih zaštićenih područja posebnu zahvalu upućujem dr. sc. Tomislavu Lukiću, predsjedniku Međunarodne akademije održivog razvoja, domicilnom stanovništvu, udrugama lovaca i ribolovaca koji su dali svoj doprinos tijekom javne rasprave, te suradnicama iz Sektora za zaštitu okoliša kao i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, na stalnoj potpori, izjavio je ministar Pero Radić.

Zaštićeni krajobrazi Tišina i Starača

Keep Reading

Sljedeće