RADNA POSJETA ŠEFICE POLITIČKOG ODJELA AMBASADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE U BIH

DOMALJEVAC – 9. 7. 2024. godine u radnoj posjeti Skupštini Županije Posavske boravila je Helen Flewker – šefica političkog odjela Ambasade Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH.

Sastanku su pored Blaža Župarića – predsjednika Skupštine Županije Posavske nazočili i dopredsjednici Skupštine Županije Posavske, Svetlana Kamenjaš i Mujo Puzić, te Lucija Matić – v.d. tajnika Skupštine.

Razgovaralo  se o političkom djelovanju na prostoru Županije Posavske, aktivnostima i funkcioniranju Skupština Županije Posavske u ovom sazivu,  aktualnoj političkoj situaciji, problematici i stanju u poljoprivredi i gospodarstvu, zadržavanju mladih, reformi školstva u Županiji Posavskoj te mogućim vidovima razvoja Županije kroz turizam i poljoprivredu.

Istaknuto je da je radni posjet dio redovnih aktivnosti Političkog odjela Ambasade Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u  BiH s ciljem boljeg uvida u trenutna politička, ekonomska i socijalna pitanja u svim dijelovima BiH.

Na kraju sastanka zaključeno je da zakonodavna i izvršna vlast u Županiji Posavskoj imaju ključnu ulogu u kreiranju propisa kojima se stvaraju uvjeti za bolji život svih žitelja na prostoru Županije Posavske, posebno mladih, kao i po pitanju  pristupanja evropskim integracijama, vladavini prava, borbi protiv kriminala i korupcije te ravnopravnosti svih građana po svim pitanjima unutar države BiH.

Stručna služba Skupštine

Keep Reading

Sljedeće