RADNI SASTANAK NA TEMU ETIČKOG KODEKSA

Zgrada Skupština Županije Posavske

Danas je u Skupštini Županije Posavske održan radni sastanak rukovodstva Skupštine kojeg su činili predsjednik Skupštine Blaž Župarić, dopredsjednici Svetlana Kamenjaš i Mujo Puzić, te v.d. tajnika Skupštine Lucija Matić s predstavnicom Regionalnog ureda OESS-a Tuzla gđom Milana Memić. Tema sastanka je bila radna verzija Etičkog kodeksa izabranih dužnosnika na svim razinama vlasti, sačinjena od strane Saveza općina i gradova u FBiH, po preporukama OESS-a.

Budući da je Skupština Županije Posavske donijela svoj Kodeks ponašanja izabranih dužnosnika u Skupštini Županije Posavske, razmatrana je usporedba radne verzije Etičkog kodeksa s postojećim Kodeksom ponašanja kao i mogućnosti poboljšanja istog kroz eventualne izmjene i dopune odnosno donošenja novog Kodeksa ponašanja izabranih dužnosnika.

Zaključeno je da će se razgovori na ovu temu nastaviti nakon podrobnijeg proučavanja radne verzije Etičkog kodeksa.