ZAKAZANA II. REDOVITA SJEDNICA SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

Zgrada Skupština Županije Posavske

DOMALJEVAC – 21. 12. 2022. godine, zakazana je II. redovita sjednica Skupštine Županije Posavske.

Sjednica Skupštine će biti održana 28. prosinca 2022. godine (srijeda) u 10,00 sati u dvorani za sjednice Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  1. Prijedlog Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu,
  2. Prijedlog zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu,
  3. Prijedlog odluke o osnivanju Kolegija Skupštine Županije Posavske,
  4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2023. godinu,
  5. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01.-30.6.2022. godine,
  6. Informacija o dokumentu okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2023-2025,
  7. Zaključak o Mišljenu na Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i
  8. Zaključak o Mišljenju na Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u F BiH.

                                                                                    Stručna služba Skupštine

Keep Reading

Sljedeće