ZAKAZANA III. REDOVITA SJEDNICA SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

Zgrada Skupština Županije Posavske

DOMALJEVAC – 20. 2.  2023. godine,  u Skupštini Županije Posavske održana je I. sjednica Kolegija Skupštine.

Na sjednici je utvrđen datum i vrijeme održavanja kao i Prijedlog dnevnog reda III. redovite sjednice Skupštine Županije Posavske.

Sjednica Skupštine će biti održana 28. veljače 2023. godine (utorak) u 10,00 sati u dvorani za sjednice Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Izvješće o radu Skupštine Županije Posavske za 2022. godinu,
2. Nacrt zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Županije Posavske,
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske za 2023. godinu,
4. Izbori i imenovanja:

a) Prijedlog odluke o izboru i imenovanju Odbora za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo,
b) Prijedlog odluke o izboru i imenovanju Odbora za gospodarstvo, ekonomsku politiku i proračun,
c) Prijedlog odluke o izboru i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti, jednakopravnost spolova i borbu protiv korupcije,

5. Informacija o radu Županijskog/Kantonalnog suda u Odžaku za 2022. godinu i
6. Informacija o radu Kantonalnog tužiteljstva za 2022. godinu.

                                                                                    Stručna služba Skupštine

Keep Reading

Sljedeće