ZAKAZANA IX. IZVANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

Zgrada Skupština Županije Posavske

DOMALJEVAC – 29. 8. 2022. godine, temeljem ukazane potrebe zakazana je IX. izvanredna sjednica  Skupštine Županije Posavske.

Sjednica Skupštine će biti održana 1. rujna 2022. godine (četvrtak) u 10,00 sati, u dvorani za sjednice Skupštine Županije Posavske.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu,
  2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske i
  3. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Županije Posavske

                                                                                                              Stručna služba Skupštine

Keep Reading

Sljedeće