JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ŽUPANIJE POSAVSKE

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske je na temelju Zaključka Skupštine Županije Posavske, akt broj: 01-02-25-2/23 od 29.3.2023. godine, uputilo Nacrt Zakona o poljoprivrednom zemljištu Županije Posavske na javnu raspravu.

Održavanje javne rasprave zakazuje se:
-dana 09.06.2023. godine (petak) u 13,00 sati u JU Centar za kulturu Odžak, adresa:
Titova bb, 76290 Odžak,
-dana 12.06.2023. godine (ponedjeljak) u 13,00 sati u Vijećnici Grada Orašja, adresa:
III. ulica br. 85, 76270 Orašje,
-dana 13.06.2023. godine (utorak) u 13,00 sati u zgradi Općine Domaljevac-Šamac
(sala za sastanke), adresa: Posavskih branitelja br. 148, 76233 Domaljevac.

Primjedbe, prijedloge i sugestije možete dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, najkasnije do 13.06.2023. godine na adresu: Jug I b.b., 76270 Orašje, na e-mail adresu: poljoprivreda@zp.gov.ba ili na telefon/fax: 031 713 327.

Pozivaju se svi zainteresirani da se odazovu pozivu povodom javne rasprave o Nacrtu Zakona o poljoprivrednom zemljištu Županije Posavske, kako bi se na temelju primjedbi, prijedloga i sugestija pridonijelo kvalitetnoj izradi konačnog teksta Zakona.

Nacrt zakona možete skinuti na sljedećem linku ili na početnoj stranici.

Ministar
Mato Brkić

Keep Reading

Sljedeće